Integrale
Personeels
Tellingen
Onderwijs

“Leerlingen verdienen goed onderwijs dat inspireert, motiveert en hun de juiste bagage meegeeft voor de toekomst. Leraren hebben de belangrijke en veeleisende taak dit onderwijs vorm te geven. Het is van groot belang dat leraren daarvoor bevoegd zijn.“
(Kamerbrief over plan van aanpak tegengaan onbevoegd lesgeven voortgezet onderwijs, 29 februari 2016)

 

IPTO

In opdracht van het ministerie van OCW verzamelt de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) binnen het voortgezet onderwijs gegevens over het onderwijspersoneel. De beschikbaarheid van voldoende bevoegd personeel is belangrijk voor het onderwijs. De IPTO metingen van 2013, 2014, 2015, 2016 en 2017 zijn door CentERdata uitgevoerd, en ook de metingen van 2018, 2019 en 2020 zullen door CentERdata worden uitgevoerd. 

De IPTO meting 2018 is nu in volle gang. De directies van alle vo scholen hebben in de week van 18 maart een brief ontvangen van OCW waarin de IPTO meting is aangekondigd. Bij die brief zit ook een brief van CentERdata met als bijlage een verwerkersovereenkomst.

Alle deelnemende scholen ontvangen (per e-mail aan de contactpersoon) een terugkoppeling in de vorm van een grafiek met de bevoegdheden per onderwijstype en vak weergegeven. De besturen van de scholen zien diezelfde terugkoppeling in een overzicht van alle scholen die onder hetzelfde bevoegd gezag zitten. Schoolbesturen worden hierover per brief geïnformeerd. Deze brief voor de terugkoppeling van de meting van 2017 is verstuurd op 18 januari 2018.

 

Onderzoeksrapport IPTO meting 2017 openbaar (17 januari 2019)

Op 16 januari 2019 heeft het ministerie van OCW het onderzoeksrapport IPTO-2017 van CentERdata aangeboden aan de Tweede Kamer. Scholen in het voortgezet onderwijs hebben ten behoeve van dit onderzoek informatie omtrent alle gegeven lesuren per vak en de bijbehorende bevoegdheid aangeleverd. Hierdoor is van elke docent in het vo bekend hoeveel uur hij of zij een bepaald vak geeft en of deze lessen bevoegd gegeven worden.

Het rapport en de aanbiedingsbrief aan de Tweede Kamer vindt u hier.

In de aanbiedingsbrief aan de Tweede Kamer staat o.a.: "Zoals hierboven vermeld werd in 2017 4,3% van de lessen onbevoegd gegeven. Dit is wederom een daling. In drie jaar tijd is het percentage onbevoegd gegeven lessen, dat in 2014 nog 5,6% bedroeg, daarmee gedaald met 23%. Deze daling is terug te zien bij alle onderwijssoorten. Tussen de verschillende onderwijssoorten zijn zoals elk jaar verschillen te constateren. Het vmbo heeft het hoogste percentage onbevoegd gegeven lessen 6.4%. Het vwo heeft het laagste percentage met 2,1%. Daartussen zitten de havo met 2,2% en de combinatieklassen (voornamelijk brugklassen) met 4,3% onbevoegd gegeven lessen. Het percentage benoembaar gegeven lessen bedroeg over 2017 8,5%. Het gaat bij benoembaar om lessen waarbij mensen (nog) niet bevoegd zijn, maar volgens de regels wel les mogen geven. Het merendeel betreft mensen die in opleiding zijn. Dat dit percentage al jaren aan het stijgen is, duidt er op dat veel wordt ondernomen om onbevoegden om te scholen naar bevoegden." 

 


Onderzoeksrapport IPTO 2016 openbaar (29 november 2017)

Op 28 november 2017 heeft het ministerie van OCW het onderzoeksrapport IPTO-2016 van CentERdata aangeboden aan de Tweede Kamer. Scholen in het voortgezet onderwijs hebben ten behoeve van dit onderzoek informatie omtrent alle gegeven lesuren per vak en de bijbehorende bevoegdheid aangeleverd. Hierdoor is van elke docent in het vo bekend hoeveel uur hij of zij een bepaald vak geeft en of deze lessen bevoegd gegeven worden.

Het rapport en de aanbiedingsbrief aan de Tweede Kamer vindt u hier.

 

 

 

 

Klik hier om in te loggen.

 

Helpdesk

 

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met de IPTO helpdesk:

Josette Janssen, Bo Klaasse, Claudia Miesen en Joost van Muijden

 

E-mail: info@ipto.nl

Telefoon: 0800 - 023 14 15

Openingstijden helpdesk
De helpdesk is op werkdagen bereikbaar van
09.00 – 12.00 uur en van 13.00 – 17.00 uur.

De helpdesk is niet telefonisch bereikbaar op woensdag.