Veelgestelde vragen

De hieronder vragen hebben veelal betrekking op de activiteiten die plaatsvinden op het moment dat een IPTO meting loopt.

Het lukt me niet om in te loggen op de IPTO website (Internet Explorer)

Als u niet kunt inloggen op onze website kunt u proberen om de 'cache' leeg te maken door
ctrl+shift+delete in te drukken wanneer uw browser actief/geopend is.

Zorg dat 'cookies' en 'website data' aangevinkt is en klik vervolgens op 'delete'.
Mocht dit het probleem niet verhelpen, dan raden we u aan een alternatieve browser te gebruiken (Chrome of Firefox).

 

Hoe kan ik een roosterbestand genereren via een roosterpakket (Untis, Paralax, Zermelo of Masterplan, of Xedule)?

Op de website www.ipto.nl/aanleveren krijgt u per roosterpakket instructies hoe u het gevraagde roosterbestand kunt maken. Volgt u alle stappen die er worden genoemd. Het bestand dat moet worden geüpload moet de juiste extensie bevatten (bijvoorbeeld .txt of .csv). Let op: het gaat om een basis- of planningsrooster (een rooster waarin niet een excursie- of projectweek of vervangingsuren zijn opgenomen)!

Let u er ook op dat de gevraagde periode in het bestand voorkomt. Als u bijvoorbeeld een rooster opstuurt van alleen week 47 (12 t/m 16 november) 2018, dan valt dat buiten de toegestane bandbreedte. U kunt deze week wel laten staan in het rooster als ook de gevraagde week (41) in het bestand aanwezig is.

Meting 2018

Waar vind ik de conversietabel voor de bevoegdheden? (3 april 2019)

De conversietabel wordt gepubliceerd in de Staatscourant. Voor de IPTO meting 2018 wordt de conversietabel gebruikt die u hier kunt downloaden. U vindt er een conversietabel getuigschriften ten aanzien van de algemeen gebruikelijke vakken en programmaonderdelen in vmbo, havo en vwo, en een conversietabel getuigschriften ten aanzien van de profielvakken vmbo.

Meting 2017

Waar vind ik de conversietabel voor de bevoegdheden? (2 maart 2018)

De conversietabel wordt gepubliceerd in de Staatscourant. Voor de IPTO meting 2017 wordt de conversietabel gebruikt die op 17 mei 2017 is gepubliceerd (Staatscourant nr. 27130). U kunt deze tabel hier downloaden.

IPTO en de AVG (8 maart 2018)

In de Europese Unie (EU) heeft nu nog elke lidstaat een eigen privacywet. In Nederland is dat de Wet becherming persoonsgegevens (Wbp). Deze nationale wetten zijn wel allemaal gebaseerd op de Europese privacyrichtlijn uit 1995. Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). Hoe CentERdata hiermee omgaat leest u hier.

 

 

Meting 2016

Onderzoeksrapport IPTO 2016 openbaar (29 november 2017)

Op 28 november 2017 heeft het ministerie van OCW het onderzoeksrapport IPTO-2016 van CentERdata aangeboden aan de Tweede Kamer. Scholen in het voortgezet onderwijs hebben ten behoeve van dit onderzoek informatie omtrent alle gegeven lesuren per vak en de bijbehorende bevoegdheid aangeleverd. Hierdoor is van elke docent in het vo bekend hoeveel uur hij of zij een bepaald vak geeft en of deze lessen bevoegd gegeven worden.

Het rapport en de aanbiedingsbrief aan de Tweede Kamer vindt u hier: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-onderwijs-cultuur-en-wetenschap/documenten/rapporten/2017/11/28/ipto-bevoegdheden-en-vakken-in-het-vo-peildatum-1-oktober-2016

 

Waar vind ik de conversietabel voor de bevoegdheden en waar vind ik het handboek onderwijsbevoegdheden? (8 juni 2017)

De conversietabel wordt gepubliceerd in de Staatscourant. Voor de IPTO 2016 meting wordt de conversietabel gebruikt die op 29 april 2016 is gepubliceerd (Staatscourant nr. 14735). U kunt deze tabel hier downloaden. 

Het handboek onderwijsbevoegdheden (versie maart 2017) waarnaar in de bevoegdhedentabel wordt verwezen vindt u hier. In het handboek staan de bevoegdheden en benoemingsvereisten voor alle onderwijssectoren.

Personeelsbestand van Afas

Personeelsbestanden voor de IPTO aanlevering kunt u alleen genereren wanneer de jaaraanlevering DUO 2016 de status ‘Aangemaakt’ heeft. Dit is pas nadat de periode februari is geaccordeerd (veelal is dat na 23 februari a.s.). 

Meting 2015

Onderzoeksrapport IPTO 2015 openbaar (9 februari 2017)

Op 7 februari 2017 heeft het ministerie van OCW het onderzoeksrapport IPTO-2015 van CentERdata aangeboden aan de Tweede Kamer. Scholen in het voortgezet onderwijs hebben ten behoeve van dit onderzoek informatie omtrent alle gegeven lesuren per vak en de bijbehorende bevoegdheid aangeleverd. Hierdoor is van elke docent in het vo bekend hoeveel uur hij of zij een bepaald vak geeft en of deze lessen bevoegd gegeven worden.

Het rapport en de aanbiedingsbrief aan de Tweede Kamer vindt u hier: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2017D04001&did=2017D04001

 

Meting 2014

Waar vind ik de conversietabel voor de bevoegdheden? (23 september 2016)

De conversietabel wordt gepubliceerd in de Staatscourant. Voor de IPTO 2015 meting wordt de conversietabel gebruikt die op 18 juli 2012 is gepubliceerd (Staatscourant nr. 14735). U kunt deze tabel hier downloaden.

Onderzoeksrapport IPTO meting 2014 openbaar (28 juni 2016)

Op 28 juni 2016 heeft het ministerie van OCW het onderzoeksrapport IPTO-2014 van CentERdata aangeboden aan de Tweede Kamer. Scholen in het voortgezet onderwijs hebben ten behoeve van dit onderzoek informatie omtrent alle gegeven lesuren per vak en de bijbehorende bevoegdheid aangeleverd. Hierdoor is van elke docent in het vo bekend hoeveel uur hij of zij een bepaald vak geeft en of deze lessen bevoegd gegeven worden.

Het ministerie van OCW opent haar persbericht met:

"Leerlingen op middelbare scholen hebben in 2014 bijna altijd les gekregen van een bevoegde docent. Een kleine 95% van de lessen werd gegeven door een voor het vak bevoegde docent of een leraar in opleiding. ‘De afgelopen jaren is er veel vooruitgang geboekt. Dat komt ten goede aan de prestaties van de leerlingen en aan hun plezier op school’, schrijft staatssecretaris Dekker van onderwijs vandaag in een brief aan de Tweede Kamer."

Het volledige persbericht van OCW is beschikbaar via https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2016/06/28/op-weg-naar-100-procent-bevoegd-gegeven-lessen

Hier vindt u ook het rapport en de aanbiedingsbrief aan de Tweede Kamer.

 

Memo evaluatie IPTO tussenmeting 2014 (1 oktober 2015)

Op verzoek van OCW heeft CentERdata een evaluatie van de IPTO tussenmeting 2014 (peildatum oktober 2014) uitgevoerd onder alle deelnemende scholen. Van de in totaal 541 scholen zijn 314 begonnen met het invullen van de evaluatievragenlijst. Uiteindelijk is de vragenlijst door 296 scholen compleet ingevuld (54,7%). Het memo kunt u hier vinden.

 

Meting 2013

Onderzoeksrapport IPTO meting 2013 openbaar (27 maart 2015)

Op 26 maart 2015 heeft het ministerie van OCW het onderzoeksrapport IPTO-2013 van CentERdata aangeboden aan de Tweede Kamer. Scholen in het voortgezet onderwijs hebben ten behoeve van dit onderzoek informatie omtrent alle gegeven lesuren per vak aangeleverd. Hierdoor is van elke docent in het vo bekend hoeveel uur hij of zij een bepaald vak geeft.

Vervolgens is bepaald of deze lesuren bevoegd gegeven worden. Daarbij wordt onder meer gebruik gemaakt van diplomagegevens van docenten zoals die sinds 1994 zijn opgenomen in het Centraal Register Inschrijvingen Hoger Onderwijs (CRIHO) en in eerdere onderzoeken verzamelde gegevensbestanden omtrent bevoegd gegeven lessen.

Het ministerie van OCW concludeert in haar persbericht:

"Scholen werken hard aan de ambitie om meer lessen door bevoegde docenten te laten geven. Van 2011 tot 2013 hebben scholen in het voortgezet onderwijs gezorgd voor 10.000 meer bevoegd gegeven lessen dan in de jaren daarvoor, vooral in de kernvakken Engels, Duits, Frans en Wiskunde.  Dit blijkt uit de laatste integrale personeelstelling onderwijs (IPTO 2013)."

Het volledige persbericht van OCW is beschikbaar via http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2015/03/26/meer-bevoegd-gegeven-lessen-in-het-voortgezet-onderwijs.html

Hier vindt u ook het rapport, de aanbiedingsbrief aan de Tweede Kamer alsmede een rapport van de Inspectie voor het Onderwijs dat tegelijkertijd aan de Tweede Kamer is aangeboden.